Muzyka Naszą siłą Musik Unsere Power

Strona Główna

Comenius jest jak most – łączy wszystkich bez względu na wygląd, pochodzenie lub język

Dwa lata minęły jak z bicza strzelił. Już dwa tygodnie minęły od naszego powrotu z Niemiec. Trzeba przyznać, że opłaciła się nasza ciężka praca. Wspólnie z kolegami ze szkoły w Schwabach spędziliśmy wspólnie 10 wspaniałych i bardzo intensywnych dni. Występowaliśmy przed Burmistrzem miasta Schwabach, śpiewaliśmy dla pensjonariuszy Domu Spokojnej Starości w Rednitzhembach. Uczestniczyliśmy w różnorodnych zajęciach muzycznych ( gra na instrumentach dętych, zajęciach rytmicznych, koncercie muzycznym) Poznaliśmy osobiście osoby zajmujące się zawodowo muzyką. Rozmawialiśmy o ich pasji i sile z jaka muzyka oddziaływała na ich życie. Zwiedziliśmy ponadto Muzeum Złota, Zoo w Norymberdze, „Diabelską jaskinię”, płynęliśmy statkiem. Cały czas pogoda nam dopisywała, a jedzonko było po prostu doskonałe.

Projekt składa się z trzech komponentów:

Muzyka jako siła aktywizująca do działania
W ramach tego komponentu uczniowie poznają życie i twórczość wybitnych polskich i niemieckich kompozytorów, oraz teraźniejszych muzyków. Odwiedzą miejsca związane z ich twórczością. Spotkają się ze wspołczesnymi artystami, będą uczestniczyli w koncertach, spotkaniach. Wymienią się zdobytymi informacjami w języku obcym.

Muzyka wokół mnie
Uczniowie uczesrniczą w cyklicznych warsztatach muzycznych, uczą się grać na wybranych instrumentach. Poprzez naukę tekstów piosenek doskonalą znajomość języka niemieckiego.

Muzyka we mnie
Poprzez uindywidualne aranżacje i improwizacje muzyczne uczniowie mają możliwość wyrażnia swoich emocji.